List of Honours

2023

RAASHI SHAH

2022

ADWAIT SHALIGRAM
SHLOKA NAYAK

2021

SURAJ NAIR

2020

TRISHA BHOGAWAR

2019

DIVIJ DODEJA
KANISHK GALA
RUJULA ANAND

2018

SIDDHANT KALEL

2017

KSHITIJ SOVANEE

2016

VARTIKA GUPTA

2015

SAURABH VAISHAMPAYAN

2014

SAKHEE MEHTA
ANIKA PINTO

2013

POOJA KUKREJA

2012

NISHA DHAKE